Ünvanı:

 Yard. Doç. Dr.

Açıklama: C:\Users\pc\Desktop\image002.jpg

Adı Soyadı:

 Ömer CİDE

Doğum Yeri ve Tarihi:

 Siverek 1978

Bölüm:

 İslam Tarihi ve Sanatları

E-Posta

 omercide@kilis.edu.tr

İletişim:

 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat   Fakültesi

AKADEMİK GELİŞM

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

 Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2001

Yüksek Lisans

 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2007

Doktora

 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2013

Yrd. Doç. Dr

 Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2014

Doç. Dr

 

Prof. Dr.

AKADEMİK GÖREVLER

 

 

 

 

 

 

İDARİ GÖREVLER

·         İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Başkanlığı, Sosyal bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı

 

YABANCI DİL BİLGİSİ

·         İngilizce, Arapça

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ (Verdiği Dersler, Tez Yönetimi)

·         Siyer-i Nebi, Dört Halife Dönemi, Emeviler, Abbasiler İslam Medeniyet Tarihi, İlk Müslüman Türk Devletleri, Osmanlı siyasî Tarihi, Ortadoğu Tarihi

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

 BERMEKİ AİLESİNİN EĞİTİM VE DİĞER ALANLARA KATKILARI (Yüksek Lisans)

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

·         Hakkari İmam Hatip Lise (Öğretmen)                                                                     

·         Kayseri-Tomarza İmam Hatip Lisesi (Müdür Yardımcısı)

·         Mersin-Erdemli İmam Hatip Lisesi ( Öğretmen)

·         Erdemli-Çamlı İlköğretim Okulu  (Okul Müdürlüğü)

2002-2005

2005-2008

2008-2010

2010-2012

AKADEMİK İLGİLERİ

·         Siyer, Dört Halife Dönemi, Emeviler, Abbasiler, Osmanlı Tarihi, Osmanlıca

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

·         205/2 Nolu Şanlıurfa Şer’iyye Sicilinin Transkiribsiyonu ve Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans)

·         Osmanlının Kuruluşunu anlamak  (Kitap)

·         1-Osmanlı Kuruluş Döneminde Beyliklerle Olan İlişkilerde Din Faktörü, Haziran 2014, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran C. 4, Sayı 7, s. 99-117.

·         Osmanlı Devletinin Kuruluşunda Dinî Etki, Ocak 2015, Bilimname Dergisi, Sayı 28, s. 263-286. 

·         Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Meşruiyet Sorunu ve İlk Kaynaklara Yansıması, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ocak 2015, Sayı II, s. 105-126

·         2/146 Ve 6/20 Ayetlerinin Tebşirat Bağlamında Değerlendirilmesi, Haziran 2017, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran C. 7, Sayı 13, s. 138-153.

SUNUMLAR VE ÇALIŞTAYLAR

   1-    Geçmişten Günümüze Vakıflar (Panel)

   2-   Ortadoğu’da Göçü Tetikleyen Savaşların Nedeni Olarak Din (Sempozyum)

   3-   205 Numaralı Şer’iyye Sicili’ne Göre Urfa’nın Sosyo-Kültürel Açıdan Değerlendirilmesi (Sempozyum)

ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL / MESLEKİ KURULUŞLAR

ÖDÜLLER

·         Teşekkür Belgesi ( Tomarza Milli Eğitim Müdürlüğü)

·         Teşekkür Belgesi ( Tomarza Milli Eğitim Müdürlüğü)

·         Teşekkür Belgesi ( Erdemli Milli Eğitim Müdürlüğü)

BİLGİSAYAR BECERİLERİ

·         Word, Exel, Fatih Projesi Kullanımı Kursu