Ünvanı:

Yrd. Doç. Dr.

 Adı Soyadı:

Muharrem ŞAHİNER

 Doğum Yeri ve Tarihi:

Gürün - 1979

 Bölüm:

Felsefe ve Din Bilimleri

 E-Posta:

sahinerm@hotmail.com

 İletişim:

İş: 0 348 814 26 66 - Dâhili: 1568

AKADEMİK GELİŞİM

ÜNİVERSİTE

YIL

 Lisans

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

2003

 Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Felsefesi Bilim Dalı

2006

 Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslâm Felsefesi Bilim Dalı

2014

 Yrd. Doç. Dr.

 Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2014

 Doç. Dr.

 

 Prof. Dr.

AKADEMİK GÖREVLER

·         İlahiyat Fakültesi Öğrenci Danışmanlığı

·         İlahiyat Fakültesi Farabi Koordinatörlüğü

 

İDARİ GÖREVLER

·         Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanlığı (2015-2016)

·         Rektör Danışmanlığı (2017- Devam ediyor)

·         Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü (2017- Devam ediyor)

 

YABANCI DİL BİLGİSİ

·         Fransızca

·         Arapça

AKADEMİK İLGİLERİ

 Din Felsefesi, İslam Felsefesi

SUNUMLAR VE ÇALIŞTAYLAR

Muharrem Şahiner, “Gazzâli’nin Nedensellik Anlayışı ile Malebranche’ın Okazyonalizminin Karşılaştırılması”  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İlahiyat Sayısı), c. 4, Sayı 7, Haziran 2014, Kilis, ss. 1-27.

 

Muharrem Şahiner, İbn Sînâ’da İnsanın Varlığa Dair Bilgisinin Nefsin Yetkinliğiyle İlişkisi”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.1, Sayı 1, 2014, ss. 103-118.

 

Georges Gusdorf, “Kierkegaard, Varoluş, Birey”, Çev.: Muharrem Şahiner, Özne Felsefe Sanat ve Bilim Yazıları, 25. Kitap, Güz 2016, ss. 241-245.

 

Muharrem, Şahiner, “Plotinusçu Taşma Teorisinin İslam Geleneğine Entegrasyonu Bağlamında İbn Sînâ’da İnâyet Kavramı”, 1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID, 2016, ss. 183-190.