Ünvanı:

   Yrd. Doç. Dr.

Açıklama: Açıklama: C:\Users\pc\Desktop\image002.jpg

Adı Soyadı:

   Mehmet ŞAŞA

Doğum Yeri ve Tarihi:

   Malatya/Merkez -1982

Bölüm:

   Temel İslâm Bilimleri Bölümü – Kelam Anabilim Dalı

E-Posta

   mehmetsasa@kilis.edu.tr

İletişim:

   İş: 0 348 814 26 66 - Dahili: 1560

AKADEMİK GELİŞM

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

  Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2004

Yüksek Lisans

  Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2006

Doktora

  Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Fakültesi   Kelam Anabilim Dalı

2011-2017

Yrd. Doç. Dr

 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2017

Doç. Dr

 

Prof. Dr.

AKADEMİK GÖREVLER

Arş. Gör.

   Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslâm Bilimleri Bölümü, Kelam Anabilim Dalı

2013 – 2017

Yrd. Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslâm Bilimleri Bölümü, Kelam Anabilim Dalı

2017-

İDARİ GÖREVLER

·         Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanlığı

2013 – Devam ediyor

YABANCI DİL BİLGİSİ

·         İngilizce

·         Arapça

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ (Verdiği Dersler, Tez Yönetimi)

   Kelam: Klasik Kelam Metinleri, Kelam Tarihi, Kelam Problemleri, Kur'an Kelamı, Mu'tezile Kelamı, Sistematik Kelam, İslâm Mezhepleri Tarihi 

   Arapça:  Sarf, Nahiv, Belağat

   Kur’ân Okuma Bilgi ve Becerisi

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

 

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

·         Diyanet İşleri Başkanlığı

2004-2013

AKADEMİK İLGİLERİ

·         Kelam-Tasavvuf İlişkisi

·         Günümüz Kelam Problemleri

·         Kur’an Kelamı

·         Arapça Klasik Kaynaklar

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

·           Kelam ve Tasavvuf Terminolojisinde Bilgi, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM - UHAD), Aralık 2014

·           Teorik Anlamı ve Pratik Değeri Bakımından İman-İslam İlişkisi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Aralık 2014.

·           Farabî’ye Göre Kelam İlminin Anlamı, Çev. Mehmet ŞAŞA, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016/1, c: 3, sy: 4, ss: 243-254.

·           İzahu’l-Akâid Nazmu’l-Ferâid Ve Cem’u’l-Fevâid Tercümesi Ekseninde Allah’ın Sıfatları ve Kritiği”, Amasya Üniversitesi Amasya Âlimleri Sempozyomu, Nisan-2017.

·            

 

SUNUMLAR VE ÇALIŞTAYLAR

 

ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL / MESLEKİ KURULUŞLAR

 

ÖDÜLLER

 

BİLGİSAYAR BECERİLERİ

·           Word, Excel, Powerpoint