Ünvanı:

 Öğretim Görevlisi

Açıklama: C:\Users\pc\Desktop\image002.jpg

Adı Soyadı:

 Mehmet ONUR

Doğum Yeri ve Tarihi:

 Altınözü/19.09.1978

Bölüm:

 İslam Hukuku

E-Posta

 mehmetonur1978@mynet.com

İletişim:

03488142666/ 1577

AKADEMİK GELİŞM

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

Ankara Ünv. İlahiyat Fakültesi/ 

2008

Lisans

Harran Ünv. İkt. İd. Bil.Fak. İktisat

2000

Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi Temel İslam Bilimleri A.B.D İslam Hukuku B.D.

2011

Doktora

Atatürk Ünv. Temel İslam Bilimleri A.B.D İslam Hukuku B.D.

Devam Ediyor

Yrd. Doç. Dr

 -

Doç. Dr

 -

Prof. Dr.

-

AKADEMİK GÖREVLER

Okutman

Karabük Ünv. İlahiyat Fakültesi

2013-2014

 

 

 

İDARİ GÖREVLER

·          

 

YABANCI DİL BİLGİSİ

·         Kpds Arapça 2011 Bahar: 86,25

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ (Verdiği Dersler, Tez Yönetimi)

·         Sarf

·         Nahiv

·         Metin Okuma

·         İmla-İnşa

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

 

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

·         Diyanet işleri Başkanlığı

 

AKADEMİK İLGİLERİ

·         İslam Hukuku, İslam İktisadı, İktisat

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

·         İmam Kâsâni ve “Bedaiu’s-Sanâi” adlı eseri üzerine motodolojik bir inceleme

·         İslam Hukukunda Sefeh Durumu ve Sefihin Hacri

SUNUMLAR VE ÇALIŞTAYLAR

 

ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL / MESLEKİ KURULUŞLAR

·          

ÖDÜLLER

·          

BİLGİSAYAR BECERİLERİ

·         Word, Excel