Ünvanı:

Yrd. Doç. Dr.

260320153505

Adı Soyadı:

Ahmad SHAIKH HUSAYN 

Doğum Yeri ve Tarihi:

Halep  25/08/1973

Bölüm:

Temel İslam Bilimleri

E-Posta

 ahmadshh666@gmail.com

İletişim:

1569

AKADEMİK GELİŞM

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

Halep Üniversitesinin Edebiyat ve İnsani Bilimleri Fakültesi

1997

Yüksek Lisans

Halep Üniversitesinin Edebiyat ve İnsani Bilimleri Fakültesi

2004

Doktora

Halep Üniversitesinin Edebiyat veİnsani Bilimleri Fakültesi

2009

Yrd. Doç. Dr

Kilis 7 Aralık Üni. İlahiyat Fak.

2015

Doç. Dr

 

Prof. Dr.

AKADEMİK GÖREVLER

 

 

 

 

 

 

İDARİ GÖREVLER

·        

 

YABANCI DİL BİLGİSİ

·       İngilizce

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ (Verdiği Dersler, Tez Yönetimi)

 

·       Halep Edebiyat ve İnsani Bilimler Fakültesi  2006 – 2014

 

 

 

 

 

·       Halep Edebiyat ve İnsani Bilimler Fakültesi  2006 – 2011

 

 

 

 

 

·       Rakka Edebiyat ve İnsani Bilimler Fkültesi  2009 – 2010

 

 

 

·       Hasakeh Edebiyat ve İnsani Bilimler Fkültesi  2010 – 2011

 

 

 

·       7 Aralık Üni. İlahiyat Fak. 2015

 

• İslam ve Emevi Edebiyatının dersleri

• Cahiliyet, Abbasilerin ve Endelülerin  dersleri

 

 

• İhtisası olmayanlara Arapça  dersleri

• İslam ve Emevi Edebiyatının dersleri

• Abbasilerin dersler

 

Abbasilerin ve Endelülerin  dersleri

 

 

İslam Edebiyatının dersleri

 

 

Arapça Dersleri

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

 

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

·       

 

AKADEMİK İLGİLERİ

·        

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

·       Emevi şiirinde kadının simgesel boyutu (el yazısı olarak) 2009

·       Memluki Şiirinde Bedii ve süsleme sanatı arasında estetik tad 2004

·       Şekilden anlamsına nakiş (Halep üniversitesinin araştırma dergisi) 2004

·       Emevi şirinde kadının simgesi (Halep üniversitesinin araştırma dergisi) 2009

·       Emevi şirinde kadın ve zaman (Halep üniversitesinin araştırma dergisi) 2009

SUNUMLAR VE ÇALIŞTAYLAR

 

ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL / MESLEKİ KURULUŞLAR

·        

ÖDÜLLER

·        

BİLGİSAYAR BECERİLERİ

·