Ünvanı:

   Arş. Gör.

sas

Adı Soyadı:

   Mehmet ŞAŞA

Doğum Yeri ve Tarihi:

   Malatya/Merkez -1982

Bölüm:

   Temel İslâm Bilimleri Bölümü – Kelam Anabilim Dalı

E-Posta

   mehmetsasa@kilis.edu.tr

İletişim:

   İş: 0 348 814 26 66 - Dahili: 1570

AKADEMİK GELİŞM

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

  Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2004

Yüksek Lisans

  Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2006

Doktora

  Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Fakültesi   Kelam Anabilim Dalı

2011-Devam ediyor

Yrd. Doç. Dr

 

Doç. Dr

 

Prof. Dr.

AKADEMİK GÖREVLER

Arş. Gör.

   Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslâm Bilimleri Bölümü, Kelam Anabilim Dalı

2013 – Devam ediyor

 

 

 

İDARİ GÖREVLER

·       Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanlığı

2013 – Devam ediyor

YABANCI DİL BİLGİSİ

·       İngilizce

·       Arapça

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ (Verdiği Dersler, Tez Yönetimi)

   Kelam: Kelam Klasik Metinleri, Kelam Tarihi, Kelam Problemleri, Kur'an Kelamı, Mu'tezile Kelamı, Sistematik Kelam

   Arapça:  Sarf, Nahiv, Belağat

   Kur’ân Okuma Bilgi ve Becerisi

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

 

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

·      Diyanet İşleri Başkanlığı

2004-2013

AKADEMİK İLGİLERİ

·       Kelam-Tasavvuf İlişkisi

·       Günümüz Kelam Problemleri

·       Kur’an Kelamı

·       Arapça Klasik Kaynaklar

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

·        Kelam ve Tasavvuf Terminolojisinde Bilgi, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM - UHAD), Aralık 2014

·        Teorik Anlamı ve Pratik Değeri Bakımından İman-İslam İlişkisi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Aralık 2014.

 

SUNUMLAR VE ÇALIŞTAYLAR

 

ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL / MESLEKİ KURULUŞLAR

 

ÖDÜLLER

 

BİLGİSAYAR BECERİLERİ

·         Word, Excel, Powerpoint