Ünvanı:

 Arş. Gör.

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: D:\İLAHİYAT\İlahiyat Web Page\yusufa\yab.PNG

Adı Soyadı:

 Yusuf AĞKUŞ

Doğum Yeri ve Tarihi:

 Sivas - 1981

Bölüm:

 Temel İslâm Bilimleri Bölümü – Tefsir Anabilim Dalı

E-Posta

 yusufagkus81@kilis.edu.tr

 yusufagkus81@gmail.com

İletişim:

 İş: 0 348 814 26 66 - Dahili: 1576

AKADEMİK GELİŞM

ÜNİVERSİTE

   YIL

Lisans

İlahiyat Fakültesi, Selçuk Üniversitesi

   2000-2004

Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Tefsir   Anabilim Dalı

   2004-2008

Doktora

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü –  Tefsir Anabilim Dalı

   2011 –Devam

 Ediyor

Yrd. Doç. Dr

 

Doç. Dr

 

Prof. Dr.

AKADEMİK GÖREVLER

Arş. Gör.

 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel  İslâm Bilimleri Bölümü, Tefsir Anabilim Dalı

2013 – Devam

ediyor

İDARİ GÖREVLER

1.     Mevlana Değişim Pro. Kurum Koordinatör Yrd.

2.     Mevlana Değişim Pro. Fakülte Koordinatörü

3.     İlahiyat II. Sınıf II. Öğretim Öğrenci Danışmanlığı

4.     İlahiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi

5.     İlahiyat Fakültesi Burs Komisyonu Üyesi

6.     İKM Öğrenci Topluluğu Danışmanı

7.     Fakülte web sayfası sorumlusu

 

YABANCI DİL BİLGİSİ

·         İngilizce

·         Arapça  

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ (Verdiği Dersler, Tez Yönetimi)

 

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

 

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

 

·        DİB (Karaman - İmam-Hatip)

 

·        DİB (Konya- Selçuk Eğitim Merkezi – İhtisas kursiyerliği)

 

·        DİB (Osmaniye- Müezzin-Kayyim)

 

·        DİB (Hatay-Yayladağ, Osmaniye-Toprakkale – İlçe Vaizliği)

  2004-2007

  2007-2010

  2010-2012

  2012-2013

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 

 

I-Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

·        İnsanın Nutfe ve Alaktan Yaratıldığını İfade Eden Ayetlerin Mana ve Mesajı,

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3,

Sayı 5, Haziran 2013.

 

·        Yahudi Kutsal Metinlerinde ve Kur'an'da Şabat (Cumartesi) Yasakları ve

Mesh Hadisesi,

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt 6,

Sayı 5, Sayfalar 2775 – 2794 (Yusuf AĞKUŞ- Abdullah ALTUNCU)

 

  

II- Çeviri

 

·        Aşırılıklar Karşısında Kur’anî Perspektiften Vasat Ümmet Olma Bilinci,

‘Alâ Sâlih el-KAYSÎ, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dergisİ, Cilt 1, Sayı:1 2014/2.

 

·        Sıfatlarla İlgili Müteşâbih Ayetler,

Bedreddin ez-Zerkeşî,

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi | 2016/2

| CİLT: 3 | SAYI: 5 | ss. 225-238

 

III. Kitap Tanıtım

·         Kur’an İlimleri Menâhilu’l-‘İrfân Tercümesi (Menâhilu’l-‘İrfân‘Ulûmi’l-Kur’ân)

Muhammed Abdülazîm Ez-Zürkânî,

Çev. (Doç. Dr. Halil Aldemir, Yrd. Doç. Dr. Ramazan Şahan),

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi | 2016/1 | CİLT: 3 |

SAYI: 4 | ss. 255-259

 

IV- Tez

 

·         Kuran Yolu Adlı Tefsirin Tefsir İlmi Açısından Değerlendirilmesi

(Yüksek Lisans Tezi)

 

SUNUMLAR VE ÇALIŞTAYLAR

 

I- Uluslararası Sempozyumda Sunulan Bildiri

 

·        Kur’an’da “İnsan” Kavramı Çerçevesinde Hitap-Muhatap İlişkisi /

Address-Addressee Relation in the Context of “Human” Concept in

the Quran, Yusuf AĞKUŞ, UluslararasıPolitik, Ekonomik ve Sosyal

Araştırmalar Kongresi 19-22 May, 2017 Sarajevo-BOSNIA

HERZEGOVINA

 

·         Yahudi Kutsal Metinlerinde ve Kur’an’da Şabat (Cumartesi) Yasakları ve Mesh Hadisesi

/ Shabbat (Saturday) Prohibitions in Jewish Holy Texts

and in the Quran and the Happening of “Mesh”, Yusuf AĞKUŞ-Abdullah ALTUNCU,

Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar

Kongresi 19-22 May, 2017 Sarajevo-BOSNIA HERZEGOVINA

 

ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL / MESLEKİ KURULUŞLAR

 

ÖDÜLLER

 

BİLGİSAYAR BECERİLERİ