Ünvanı:

Öğretim Görevlisi

Açıklama: ali

Adı Soyadı:

Ali GÜNGÖR

Doğum Yeri ve Tarihi:

Şarkışla 15/03/1967

Bölüm:

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

E-Posta

agungor38@mynet.com

İletişim:

İş : 0 348 814 26 66 - Dahili: 1575

AKADEMİK GELİŞM

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1990

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bil. Ens. (Din Eğitimi)

2001

Doktora

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bil. Ens. (Din Eğitimi)

Devam ediyor

Yrd. Doç. Dr

 

Doç. Dr

 

Prof. Dr.

AKADEMİK GÖREVLER

Öğretim Görevlisi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

2014-…

 

 

 

İDARİ GÖREVLER

1991-2014     Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Okul Yöneticiliği

2015             Kilis 7 Aralık Üniversitesi Stratejik Planlama Kurulu Üyeliği

2015             Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Komisyonu Üyeliği

2017             Rektör Danışmanlığı

2017             Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu (ÖTÜK) Üyeliği

2017             Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eğitim Komisyonu Üyeliği

2017             Meteksan Temsilciliği

 

YABANCI DİL BİLGİSİ

·         Arapça: YDS 66,25   İngilizce: KPDS 51

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ (Verdiği Dersler, Tez Yönetimi)

·         Din Öğretiminde Yönetim ve Denetim, Din Öğretiminde Program Geliştirme

VERDİĞİ DERSLER

Akademik Yıl

Dönem

Dersin adı

 

 

 

 

 

 

2015-2016

 

GÜZ DÖNEMİ

Özel Öğretim Yöntemleri II

 

Sınıf Yönetimi

 

Medya ve İletişim

 

Din Eğitimi

 

 

 

BAHAR DÖNEMİ

Ahlak ve Değ. Eğt

 

Özel Öğrt. Yön.I

 

Kültürlerarası Din Öğret.

 

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Pedagojik Formasyon

Özel Öğretim Yöntemleri

 

 

 

 

2016-2017

 

GÜZ DÖNEMİ

Din Eğitimi

 

Özel Öğretim Yöntemleri II

 

Özel Eğitim

 

 

 

 

BAHAR DÖNEMİ

Kültürlerarası Din Öğret.

 

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

 

 

Pedagojik Formasyon

Özel Öğretim Yöntemleri

 

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

1991-1994  Gümüşhane, 1994-1996  Yozgat ve 1996-2014   Kayseri,    Öğretmen ve Okul Yöneticiliği

AKADEMİK İLGİLERİ

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitimde Program Geliştirme

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

TEZLER

 

Yüksek Lisans:

       “İlköğretim İkinci Kademe Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme      

        Sorunları”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, 2001

 

Doktora:

       “Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Okul Müdürlerince Denetimine İlişkin Tarafların    

        Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Kilis-Gaziantep Örneği)” Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler  

        Enstitüsü, Kayseri (Devam Ediyor.)

 

KİTAP BÖLÜMLERİ

1-İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Kılavuzu-4.

 Meb Yayınevi Ankara 2001(Prof Dr. M. Şevki AYDIN Baş.Komisyonla)

 2-İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Kılavuzu-5

 Meb Yayınevi Ankara 2001(Prof Dr. M. Şevki AYDIN Baş.Komisyonla)

 3-İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Kılavuzu-6

 Meb Yayınevi Ankara 2001(Prof Dr. M. Şevki AYDIN Baş.Komisyonla)

 4-İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Kılavuzu-7

 Meb Yayınevi Ankara 2001(Prof Dr. M. Şevki AYDIN Baş.Komisyonla)

 5-İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Kılavuzu-8

 Meb Yayınevi Ankara 2001(Prof Dr. M. Şevki AYDIN Baş.Komisyonla)

 

ÇEVİRİ MAKALELER

1- Dr. Kenan Emad “İslam Eğitim Vizyonunda Bireysel Farklılıklar İlkesi”, çev. Ali Güngör,  Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.3, sy.5, Kilis, Aralık 2016, s. 233-239.

 

ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

1- Ali Güngör, "Okul Müdürlerince Yapılan Denetim Uygulamalarının İmam Hatip Okulları Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimlerine Katkılarının İncelenmesi",Geleceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları Sempozyumu, 27-29 Nisan 2017, MALATYA/TÜRKİYE (Basım Aşamasında).

 

SUNUMLAR VE ÇALIŞTAYLAR

 - Meb “Değerler Eğitimi ve Mesleki Etik Çalıştayı                         (Antalya- Aralık 2014)

 

 - MEB. 19. Milli Eğitim Şurası Kayseri Bölge Toplantısı Özel İhtisas Kom. Üyesi 2014

 

 - Talim Terbiye Kur. Başk. (Ders Kitabı İnceleme Panelisti)           (Ankara-2014)

 

 - Talim Terbiye Kur. Başk. (Ders Kitabı İnceleme Panelisti)           (Ankara-01/11/2013)

 

 - Talim Terbiye Kur. Başk. (Ders Kitabı İnceleme Panelisti)           (Ankara 29/04/2013)

 

 - Talim Terbiye Kur. Başk. (Ders Kitabı İnceleme Panelisti)           (Ankara-09/10/2015)

 

 - Mesleki Eğitim Semineri(Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü.)      (Kayseri Haziran 2014)

 

- Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Çalıştayı (Meb)                   (Kayseri 15/08/2013 )

 

- Kilis Mehmet Bişkin Yatılı Bölge Erkek Kur’an Kursu ve Ekrem Çetin Kız Kuran Kursu öğrencilerine   

          “Etkili Çalışma ve Zamanın Doğru Kullanımı” adlı seminer çalışması, (Kilis- Şubat 2015)

 

- Meb, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlerine yönelik “2015990041 

          numaralı Eğitim Yönetimi Semineri” ,”Değerler Eğitimi ve Mesleki Etik” konulu seminerler, (16-

          20 Mart  2015, Meb, Yalova Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü.)

 

- Meb, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Anadolu Lisesi Müdürlerine yönelik “2015990044 numaralı

          Eğitim Yönetimi Semineri” , “Değerler Eğitimi ve Mesleki Etik” konulu seminerler, (23-27 Mart  

          2015, Meb, Yalova Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü)

 

- Meb, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Anadolu Lisesi Müdürlerine yönelik “201599049 numaralı Eğitim

           Yönetimi Semineri” , “Değerler Eğitimi ve Mesleki Etik” konulu seminerler, (30 Mart-3 Nisan  

           2015, Meb, Aydın, Kuşadası Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.)

 

 - 2015 yılı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Kilis Kız Mesleki ve Teknik Lisesi

           öğrencilerine “ Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı” konulu konferans, (Kilis Kız Mesleki

           ve Teknik Lisesi Konferans Salonu, 14 Nisan 2015.)

 

 - Din Eğitimi Anabilim Dalı 17. Koordinasyon Toplantısı (1-3 Mayıs 2015 Dicle Ü. İlahiyat

           Fakültesi/Diyarbakır)

 

- MEB 2015 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Kapsamında;  Kilis İmam Hatip Lisesi Öğretmen Ve 

          İdarecilerine, “Eğitimde Mesleki Gelişim Ve Bir Eğitimcinin Başucu Kitapları” Adlı Seminer

          Çalışması,  (Kilis  Öğretmenevi Konferans Salonu, 23 Haziran 2015)

 

- 2015 Kyk Kilis Kız Öğrenci Yurdunda kalan  öğrencilere  İlahiyat Atölyesi Çalışması 27/11/2015 

 

- 2015 Kyk Kilis Kız Öğrenci Yurdunda kalan  öğrencilere  İlahiyat Atölyesi Çalışması, 02/12/2015 

 

- 2015 Kyk Kilis Kız Öğrenci Yurdunda kalan  öğrencilere  İlahiyat Atölyesi Çalışması,09/12/2015 

 

- 2015 Kyk Kilis Kız Öğrenci Yurdunda kalan  öğrencilere  İlahiyat Atölyesi Çalışması,26/12/2015

 

-YOYAV“Milli Birlik ve Beraberlik Paneli” Milli Birlik ve Beraberliğin Oluşumunda Din Eğitiminin ve

          Din Eğitimcilerin Önemi” Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans  

          Salonu, Kilis, 14/12/2016

KURSİYER VE YÖNETİCİ OLARAK KATILDIĞI HİZMET-İÇİ EĞİTİM SEMİNERLER

 

Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar Semineri

17/07/2006

21/07/2006

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Seminer

Merkezi

Kursiyer

Mersin

Ortaöğretim Programlarını Tanıtma Semineri

05/09/2005

09/09/2005

İlköğretim Genel Müdürlüğü

Seminer

Merkezi

Kursiyer

Yalova

Osmanlı Türkçesi Öğretim Teknikleri Semineri

21/06/2010

25/06/2010

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Seminer

Merkezi

Kursiyer

Aksaray

Sosyal Değişme ve Din Semineri

08/07/2002

12/07/2002

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Seminer

Merkezi

Kursiyer

Mersin

Eğitim Yönetimi Semineri

17/12/2012

21/12/2012

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Seminer

Merkezi

Kursiyer

Mersin

Arapça Öğretim Metodları Semineri

12/07/1999

16/07/1999

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Kurs

Merkezi

Kursiyer

Giresun

İlköğretimde Teknoloji Uygulamaları Sertifika Programı Kursu

27/10/2008

18/01/2009

Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

Kurs

Merkezi

Kursiyer

 

Ölçme ve Değerlendirme Semineri

20/07/2009

24/07/2009

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Seminer

Merkezi

Kursiyer

Erzurum

Eğitim Yönetimi Semineri

25/07/2011

29/07/2011

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Seminer

Merkezi

Kursiyer

Erzurum

Materyal Geliştirme Kursu

25/07/2005

29/07/2005

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Kurs

Merkezi

Kursiyer

Yalova

Rehberlik Kursu

08/02/1999

12/02/1999

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Seminer

Mahalli

Kursiyer

Kayseri

Toplam Kalite ve Özdeğerlendirme Semineri

18/03/2002

20/03/2002

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Seminer

Mahalli

Kursiyer

Kayseri

 

Proje Hazırlama Teknikleri Kursu

 

06/02/2006

 

10/02/2006

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Seminer

 

Mahalli

 

Kursiyer

Kayseri

Tky Ödül Süreci Tanıtım Semineri

13/02/2006

17/02/2006

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Seminer

Mahalli

Kursiyer

Kayseri

Okul Geliştirme Çalışmaları Semineri

21/10/2008

23/10/2008

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Seminer

Mahalli

Kursiyer

Kayseri

İlk Yardım-İlk Müdahale Semineri

15/12/2010

17/12/2010

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Seminer

Mahalli

Kursiyer

Kayseri

Afet ve Acil Durum Hazırlık Uygulamaları Semineri

10/09/2012

11/09/2012

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Seminer

Mahalli

Kursiyer

Kayseri

Taşınır Kayıt Ve Yönetim Sistemi Semineri (Tkys)

26/11/2012

07/12/2012

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Seminer

Mahalli

Kursiyer

Kayseri

Apk Meismödüllerinin Tanıtım Semineri

28/09/2004

28/09/2004

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Seminer

Mahalli

Kursiyer

Kayseri

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Semineri

28/04/2003

02/05/2003

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Seminer

Mahalli

Kursiyer

Kayseri

Bitefo Kursu

26/02/2011

26/06/2011

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Kurs

Mahalli

Kursiyer

Kayseri

Fatih Projesi-Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu

18/01/2012

24/01/2012

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Kurs

Mahalli

Eğitim Yöneticisi

Kayseri

Eğitimde Fatih Projesi Teknoloji Ve Liderlik Eğitimi Kursu

22/02/2012

24/02/2012

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Kurs

Mahalli

Kursiyer

Kayseri

Eğitimde Fatih Projesi Teknoloji Ve Liderlik Eğitimi Kursu

13/03/2012

15/03/2012

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Kurs

Mahalli

Eğitim Yöneticisi

Kayseri

ÖDÜLLER

28/03/1995     Teşekkür Belgesi                  YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜD.     

10/04/1996     Teşekkür Belgesi                  YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜD.                 

29/06/1998     Takdir Belgesi                      KAYSERİ VALİLİĞİ       

14/11/2000     Aylıkla ödüllendirme           MİLLİ EĞT. BAKANLIĞI          

22/05/2002     Teşekkür Belgesi                  MİLLİ EĞT. BAKANLIĞI          

2006              Uzman Öğrt. Sertifikası    MİLLİ EĞT. BAKANLIĞI                                       

11/06/2007     Teşekkür Belgesi                  MELİKGAZİ İLÇE M.E.M

24/07/2007     Teşekkür Belgesi                  KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜD.    

24/01/2008     Teşekkür Belgesi                  MELİKGAZİ İLÇE M.E.M

04/01/2010     Teşekkür Belgesi                  KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜD.    

28/08/2012     Başarı Belgesi                       MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI         

14/12/2012     Başarı Belgesi                       KAYSERİ VALİLİĞİ                   

08/08/2014     Başarı Belgesi                       KAYSERİ VALİLİĞİ

2015             Teşekkür Belgesi               MEB ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİSAYAR BECERİLERİ

·         BİTEFO KURSU, Eğitimde Fatih Projesi Teknoloji ve Liderlik Eğitimi Kursu