Ünvanı:

Yrd. Doç. Dr.

cyl

Adı Soyadı:

Metin CEYLAN

Doğum Yeri ve Tarihi:

Malatya, 1959

Bölüm:

Temel İslam Bilimleri

E-Posta

metinceylan@kilis.edu.tr

İletişim:

İş : 0 348 814 26 62

AKADEMİK GELİŞM

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1984

1993

Yüksek Lisans

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1996

Doktora

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2003

Yrd. Doç. Dr

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2013

Doç. Dr

Prof. Dr.

AKADEMİK GÖREVLER

Araştırma Görevlisi

İnönü Üniversitesi

1994-2005

Yrd. Doç.Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2013-

İDARİ GÖREVLER

·         Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı

2013-

YABANCI DİL BİLGİSİ

·         İngilizce : 65

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ (Verdiği Dersler, Tez Yönetimi)

LİSANS

1.      Güncel Dini Meseleler

2.      İslam Aile Hukuku

3.      İslam Hukuku Metodolojisi

4.      İslam Hukukuna Giriş

5.      İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

6.      Medya ve İletişim

7.      Meslek Etiği

8.      Özel Öğretim Yöntemleri

9.      Temel Dini Bilgiler II

10.  Temel Hukuk

11.  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

12.  Yapı Hukuku

·         YÜKSEK LİSANS

1.      Güncel Tartışmalı Dini Meseleler

2.      İbadet Öğretimi DİKAB

3.      İslam Ticaret Hukuku

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

 

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

·         Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı

·         İnönü Üniversitesi

·         Ondokuz Mayıs Üniversitesi

AKADEMİK İLGİLERİ

·          İslam Hukuku

·          Modern Hukuk

·          Hukuk Felsefesi

·          Ahlak

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

·         YÜKSEK LİSANS: 17 Nolu (H. 1156-1157/M. 1743-1744) Adana Şer'iyye Sicili Transkripsiyon ve Kataloğu”, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996.

·         DOKTORA: İslam Hukukunda Suların Statüsü, Ondokuz Mayıs Ü. Sos. Bil. Enst. 2003.

·         KİTAP:

·         1. İslam Hukukunda Suların Statüsü, Mengüceli Yayınları, Malatya, 2010. (Doktora tezi)

·         2. 237 Nolu (1907-1908) Adıyaman Mahkeme Defterinin Transkripsiyonu ve İncelenmesi, Mengüceli Yayınları, Malatya, 2013.

·         MAKALE:

1.       İslam Hukukunda Güneşte Isınan Suyun Kullanımı, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bahar 2012 c. 3, sayı: 1, sayfa: 9-28.

2.       “Er-Rikku Fi’l-İslam Tercümesi” Adlı Eserin Transkripsiyon Ve Değerlendirilmesi, Hikmet Yurdu, c. 6 sayı: 12, yıl 2013, sayfa: 433-496.

3.       İslam Hukukunda Kaçan Köle (Abık), Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Dergisi, c. 4, s. 7, sayfa, 56-73, Haziran, 2014.

·          

SUNUMLAR VE ÇALIŞTAYLAR

1.      KYK Kilis Müdürlüğü “Kariyer Günleri” Semineri (11.12.2013)

2.      YOYAV Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı 21. “Yoksullarla Dayanışma Haftası” “Farklı Yönleriyle Yoksullukla Mücadele” Paneli’nde panelist olarak “İslam Hukukunda Vakıflar” Kilis ‘ Aralık Üniversitesi (25.12.2013)

3.      Kutlu Doğum Programı: “Hz. Muhammed (sav) ve İnsan Yetiştirmesi” Polateli/KİLİS (17.04.2014)

4.      “XI. İslam Hukukçuları Koordinasyon Toplantısı” 24-25 Mayıs, Konya, 2014.

5.       “İslam Hukukunda Organ Bağışı” “Organ Bağışı Farkındalığı” Programı nedeniyle 05.11.2014 Kilis.

ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL / MESLEKİ KURULUŞLAR

·          

ÖDÜLLER

·          

BİLGİSAYAR BECERİLERİ

·         Word