Ünvanı:

Doç. Dr.

Adı Soyadı:

 Emrullah FATİŞ

Doğum Yeri ve Tarihi:

 Tomarza- Kayseri 1955

Bölüm:

 Temel İslam Bilimleri Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı

E-Posta

 temelislam@gmail.com

İletişim:

İş: 0348 814 26 66 Dâhili: 1553-

                                              1563

AKADEMİK GELİŞM

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

Erciyes Üniversitesi Yüksek İslam Enstitüsü

1981

Yüksek Lisans

 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-  Temel İslam Bilimleri Kelam A. B. Dalı

1992

Doktora

 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- Temel İslam Bilimleri Kelam A. B. Dalı

1999

Yrd. Doç. Dr.

 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı

2013- 2015

Doç. Dr.

 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 19 Ekim 2015-Devam Ediyor

Prof. Dr.

 

 

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER

Ø  Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığı

2013- Devam Ediyor

Ø  İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı Kelam Bilim Dalı Öğretim Üyeliği

2013- Devam Ediyor

Ø  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölüm Başkanlığı

2013-Devam Ediyor

Ø  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği,

2013 Devam Ediyor

Ø  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eğitim Öğretim İşleri Daimi Komisyon Üyeliği,

2014 Devam Ediyor

Ø  Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı

2016  Devam Ediyor

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 

A3: ULUSLARARASI YAYINLANAN MESLEKİ KİTAP YAZARLIĞI:

1. HZ İSA PARADİGMASI (2016)., FATİŞ EMRULLAH, EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa

Sayısı 411, ISBN:978-605-9831-22-2, Türkçe.

 

2. İNANÇ VE AHLÂK BAĞLAMINDA DÖRT KİTAPTAN YANKILAR (2016)., FATİŞ EMRULLAH, EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 160, ISBN:978-605-9831-89-5, Türkçe.

 

3. KUR AN A GÖRE AHİRETE İMANIN ÖNEMİ (2016)., FATİŞ EMRULLAH, RAVZA YAYINLARI, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı 192, ISBN:978-605-48181-8-1, Türkçe.

 

4. KLASİK VE ÇAĞDAŞ KELAM METİNLERİ Tercüme ve Yorumuyla Birlikte (2016)., FATİŞ EMRULLAH, EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 240, ISBN:978-605-9831-90-1, Türkçe.

 

5. ATEİSTİK PROBLEMLER VE TEOLOJİK ÇÖZÜMLER (2016)., FATİŞ EMRULLAH, Ravza Yayıncılık ve Matbaacılık, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 173, ISBN:978-605-85646-1-9, Türkçe.

 

6. GÜNCEL İNANÇ PROBLEMLERİ VE ANALİTİK ÇÖZÜMLER (2015)., FATİŞ EMRULLAH, EĞİTİM YAYINEVİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 338, ISBN:978-605-9831-21-5, Türkçe.

 

7. KUR AN IN KABUL VE REDDETTİĞİ MESİH PROBLEMLERİ (2014)., FATİŞ EMRULLAH, Ravza Yayıncılık ve Matbaacılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 177, ISBN:978-605-85646-0-2, Türkçe.

 

8. KUR AN DA VE HADİSLERDE BELİRTİLEN KIYAMET ALÂMETLERİNE MUKAYESELİ BİR YAKLAŞIM (2014)., FATİŞ EMRULLAH, Ravza Yayıncılık ve Matbaacılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 182, ISBN:978-605-85646-2-6, Türkçe.

 

9. KUR AN DA HZ İSA (2000)., FATİŞ EMRULLAH, NETFORM MATBAACILIK, Basım sayısı:1, ISBN:975-569-064-6, Türkçe.

 

 

D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :

1.ŞİA’NIN İMAMETLE ŞEKİLLENEN İNANÇ ESASLARI,Bilimname Düşünce Platformu Dergisi, XXIII,2012/2, 85-103.PDF

 

2.HZ. İSA’NIN MEHDİ VE DECCALLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ ÜZERİNE, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, sayı: 33, ss. 175-190.PDF

 

3.İMAMİYE ŞİASINDA VE ZÂHİRÎLERDE DİNÎ DELİLLER, Hikmet Yurdu Dergisi, Yıl: 6, c. 6, Sayı: 12, Temmuz – Aralık 2013/2, ss. 187-209 PDF

 

4.MELEKLERİN MASUMİYETİ BAĞLAMINDA HARUT VE MARUT PROBLEMİ,Bilimname Düşünce Platformu Dergisi, XXIV, 2013/1, 135-152. PDF

 

5.GAZALÎ VE İBN SİN’NIN CİSMANİ HAŞRE YAKLAŞIMI, KADER Kelam Araştırmaları Dergisi, 2014, sayı:12(2), ss.147-170.PDF

 

6.İTİKADİ FIRKA TASNİFLERİ ÜZERİNE, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, sayı:14(14&2012/1), ss.21-37. PDF

 

7. HURİ, GILMAN VE VİLDANLARIN KİMLİĞİ PROBLEMİKADER Kelam Araştırmaları Dergisi, 2015, sayı:13(1), ss.121-139. PDF

 

8. MELEKLERDE ŞUUR VE İRADE PROBLEMİ, KADER Kelam Araştırmaları Dergisi, 2015, C: 13, Sayı:2 ss.785-806.PDF

 

9. “İBNܒL-HÜMÂM’IN PEYGAMBER GÖNDERME KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ” / Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi | 2015/1 | CİLT: 2 | SAYI: 2 | ss. 85-104 . PDF

 

10. İBNÜ'L-HÜMÂM'A GÖRE YARATILMIŞLIK VE EBEDİYET BAĞLAMINDA CENNET VE CEHENNEM, Hikmet Yurdu Dergisi, Yıl: 8, C: 8, Sayı: 16, Temmuz – Aralık, 2015/2, ss. 83 – 102, DOI NUMBER: 10.17540/hikmet.20151612068, PDF

 

11. AKLİ VE NAKLİ AÇIDAN REENKARNASYON (TENÂSÜH)”Hikmet Yurdu Dergisi, 9/17 (2016): 145-173, Doı Number: 10.17540/hikmet.20161715436 PDF

 

12. FATİŞ EMRULLAH (2017). DİNİN TAMAMLANMASI BAĞLAMINDA VAHYİN SINIRI PROBLEMİ. KELÂM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 15(1, 2017), 167-190. (Kontrol No: 3441293)PDF

Diğer Dergilerdeki Yazılar:

FATIŞ, EMRULLAH, “DIN KÜLTÜRÜNÜN EĞITIM VE ÖĞRETIM AÇISINDAN ÖNEMI”, KASIMDAN BIR GÜN 24 KASIM 1987 ÖĞRETMENLER GÜNÜ, SAYI:2, S.19, KAYSERI İNCESU MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜĞÜ 1987.

E.    PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER:

ARKEOLOJİK TANRI ALGILARI VE KUR'AN, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, , 02/06/2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

 

 

ATIFLAR

Atıf Yapılan Yayın:

                Fatiş, Dr. Emrullah, Kur'an'da Hz. İsa, Kayseri 2000.

                Yapılan Atıflar:

 1. Prof. Dr. Cihat TUNÇ, Kelâm İlminin Tarihçesi Ve İlk Kelâm Okulları, Netform Matbaacılık, Kayseri 2001, s.128.
 2. Yrd. Doç  Dr. Erkan YAR, Müslüman Düşüncesinde İsa'nın Dünyaya İnişi Paradigması, Dini Araştırmalar, Mayıs-Ağustos 2001, C. 4, s. 153.
 3. Dr. Ahmet Emin Seyhan, 15. Y.Y. Osmanlı Popüler Dînî Edebiyatındaki Fiten Hadislerinin Tahric Ve Tenkîdi, (Doktora Tezi), İsparta  Ü. Sos. Bil. Enst., İsparta-2006, s. 265, 274, 664.
 4. Dr. Hulusi Arslan, “Misyonerlerin Allah İnancına Yönelik Yaydıkları İddialar?”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi V (2005), Sayı: 3, s.241, 253, 259
 5. Seyit Ali Cantürk, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazırın “Hak Dini Karan Dili” adlı Eserinde Hıristiyanlıkla İlgili değerlendirmeleri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), AÜSBE, Ankara, 2006, s. 14, 21, 31,40, 40, 51, 51,87, 92, 104.
 6. Veysi Ünverdi, Hz. İsa’nın Nüzulü Probleminin Kelami Açıdan Değerlendirilmesi,  (Yüksek Lisans Tezi) ÇUSBE, Adana, 2005, s. 22, 22, 22, 23, 109
 7. Şükran Parlak, İnciller’de Ve Kur’an-ı kerim’de Hz. İsa İle İlgili Olağanüstü Haller, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), AÜSBE, Ankara, 2008, s. 83, 84, 90, 99, 107,117, 129.
 8. Hilmi Keleş, Kütüb-i Sitte’ye Göre Hıristiyanların İnanç, İbadet Ve Sosyal Yaşantıları, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Fırat Ü. Sos. Bil. Enst, Elazığ, 2005, s. 11, 27, 31, 34, 35, 35, 41, 45, 110
 9. Gülistan Balcı, İlahi Dinlerde Mucize, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Fırat Ü. Sos. Bil. Enst, Elazığ, 2006, s. 53, 68, 131
 10. Hakan Küçükkendirci, Kur’an’da Övgüyle Bahsedilen Kadınlar  (Yüksek Lisans Tezi) SUSBE, Konya, 2005, s. 59, 62, 62, 110.
 11. Bülent Malkoç, Kıyamet Alâmetleri Ve Gelecek Haberleri Konusunda Hadislerle Kitabı Mukaddesin Karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi) EUSBE, Kayseri, 2010, s. 94, 105.
 12. Yrd. Doç. Dr. Hasan Peker, “İnsanın Varlık Yapısında Tanrı’yı İdrak İmkânı Olarak Felsefe” / Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,  Cilt 4, Sayı 7, Haziran 2014. s.88, 88, 96.
 13. Âdem KARATASH, PISHTARJA E NDERSHMËRISË MERJEMJA SIPAS BIBLËS DHE KURANIT FAMËLARTË (Kitâb-ı Mukaddes’te ve Kur’ân-ı Kerim’de Âl-i imran (İmran Ailesi) ve Hz. Meryem), s. 130, s.130, s.130,  s.134, s.167, s.195, s.215, 216, s.236, s.250, s.258, s.275, s.289. Kosova 2004.

Toplam 63 atıf

 Atıf Yapılan Yayın:

Fatiş ,Emrullah, İbnü’l-Hümâm’ın el-Müsâyere Adlı Eserinde Bi‘setü’l-Enbiyâ ve Sem‘iyyât Bahislerinin Gazzâlî ile Mukayesesi (yüksek lisans tezi, 1992, EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Ferhat KOCA, “İbnü’l-Hümâm” mad., DİA  (Diyanet İslâm Ansiklopedisi”, TDV Yay., İstanbul 2000, c. 21, s. 89.

Toplam 1 atıf

 

Atıf Yapılan Yayın:

Fatiş, Dr. Emrullah, Kur'an'a Göre Ahirete İmanın Önemi,  Ravza Yayınları, İstanbul 2013.

Yapılan Atıflar:

14.  Yrd. Doç. Dr. Halil Aldemir, Nebevî Mücadele Bağlamında Kalem Suresi Tefsiri, Kitabi Yayınevi, İstanbul 2013, s.111, 195.

15.  Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Baysa, Kureyş Kervanları, İz Yayıncılık, İstanbul 2015, s.285, 325.

Toplam 4 atıf

Yayın Hakemliği

Dergi Diğer endeksler, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi,  Hakemlik Sayısı:2

1. Editörlük

1. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Diğer endeksler), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Ziraat Gurup Matbaacılık Varlık/ANKARA

MESLEKİ KURS VE SEMİNERLER-SERTİFİKALAR

 1. Başöğretmenlik Sertifikası   24.06.2006 Milli Eğitim Bakanlığı
 2. Direksiyon Eğitimi Öğreticileri Kursu Sertifikası 07.08.2011 Kayseri Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 3. Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanım Kursu 04.02.2012 Kayseri Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 4. İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretim Programlarını Tanıtım Semineri 17.07.2009 MEB Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı
 5. Sosyal Değişme ve Din Semineri 07.09.2007 MEB Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı
 6. Hitabet ve Mesleki Uygulama Semineri 03.07. 1992 MEB Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı
 7. Bilgisayar Meslek Dalı Eğitim Programları (MS-DOS; Windows; Word; Excel)  Sertifikası
 8. WEB TASARIMI (PHP) JOOMLA Sertifikası 15.05.2009 Kayseri Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 9. TEMEL BİLGİSAYAR KURSU sertifikası 13.02.2012 Kayseri Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 10. PISA 2012 Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme Semineri (Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Katılım Belgesi) 25.02.2012
 11. ULUSLARARASI KELAM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU SEMPOZYUMU (KATILIMCI-MÜZAKERECİ), İlâhiyat Fakülteleri XXI. Kelâm Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve ULUSLARARASI KELAM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU SEMPOZYUMU, Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sertifika, 13.05.2016 -15.05.2016 (Uluslararası)

Yönettiği Site: http://temelislam.com/

SUNUMLAR VE ÇALIŞTAYLAR

Meb “18 Milli Eğitim Şurası Çalıştayı”  “Spor, sanat, beceri ve değerler eğitimi” 

                     (Kayseri- Temmuz 2010)