Ünvanı:

Okutman

Adı Soyadı:

Hasan Hijazi

Doğum Yeri ve Tarihi:

Telşair 11.12.1953

Bölüm:

Temel İslam Bilimleri (Görevlendirme)

E-Posta

 Hijazy_09@hotmail.com

İletişim:

05078598638

AKADEMİK GELİŞM

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

Usulu’d-Dîn – Tefsir ve Hadis- Ezher Üniversitesi

Yüksek Lisans

 

Doktora

 

Yrd. Doç. Dr

 

Doç. Dr

 

Prof. Dr.

AKADEMİK GÖREVLER

 

 

 

 

 

 

İDARİ GÖREVLER

·        

 

YABANCI DİL BİLGİSİ

·        

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ (Verdiği Dersler, Tez Yönetimi)

·       Arapça

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

 

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

·       

 

AKADEMİK İLGİLERİ

·        

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

·        

SUNUMLAR VE ÇALIŞTAYLAR

 

ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL / MESLEKİ KURULUŞLAR

·        

ÖDÜLLER

·        

BİLGİSAYAR BECERİLERİ

·