Ünvanı:

 Arş. Gör.

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\pc\Desktop\ramzan.jpg

Adı Soyadı:

 Ramazan ÇOBAN

Doğum Yeri ve Tarihi:

 Adıyaman/Kahta 03.09.1991

Bölüm:

 Temel İslam Bilimleri/Hadis

E-Posta

 ramazancoban@kilis.edu.tr

İletişim:

 

 Dahili no: 1577

AKADEMİK GELİŞM

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

 Marmara İlahiyat

2015

Yüksek Lisans

 Marmara İlahiyat

Devam Ediyor…

Doktora

 

Yrd. Doç. Dr

 

Doç. Dr

 

Prof. Dr.

AKADEMİK GÖREVLER

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İnternet Sitesi Yöneticiliği 

Devam Ediyor…

 

 

 

İDARİ GÖREVLER

·          

 

YABANCI DİL BİLGİSİ

·         Arapça 73

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ (Verdiği Dersler, Tez Yönetimi)

·          

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

 

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

·          

 

AKADEMİK İLGİLERİ

·          

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

·         KİTAP DEĞERLENDİRMESİ: HADİS-SÜNNET ÜZERİNE TARTIŞMALAR VE DEĞERLENDİRMELER

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi | 2015/2 | CİLT: 2 | SAYI: 3 | s. 217-223

SUNUMLAR VE ÇALIŞTAYLAR

 

ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL / MESLEKİ KURULUŞLAR

·          

ÖDÜLLER

·          

BİLGİSAYAR BECERİLERİ

·         Word, Excel vd.