Ünvanı:

 Arş. Gör.

Açıklama: sem

Adı Soyadı:

 Semih Bekçi

Doğum Yeri ve Tarihi:

 Siirt 01.06.1983

Bölüm:

 Tasavvuf

E-Posta

 semihbekci_@hotmail.com

İletişim:

AKADEMİK GELİŞM

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

 İstanbul Üni. İlahiyat Fak.

2012

Yüksek Lisans

 

Doktora

 

Yrd. Doç. Dr

 

Doç. Dr

 

Prof. Dr.

AKADEMİK GÖREVLER

 

 

 

 

 

 

İDARİ GÖREVLER

·          

 

YABANCI DİL BİLGİSİ

·         ARAPÇA  81

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ (Verdiği Dersler, Tez Yönetimi)

·          

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

 

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

·         DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2009-2015 -VAİZ

 

AKADEMİK İLGİLERİ

·          

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

·          

SUNUMLAR VE ÇALIŞTAYLAR

 

ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL / MESLEKİ KURULUŞLAR

·          

ÖDÜLLER

·          

BİLGİSAYAR BECERİLERİ

·