Ünvanı:

Yrd. Doç. Dr.

Adı Soyadı:

SULTANBEG ALIEV

Doğum Yeri ve Tarihi:

05.07.1979

Bölüm:

HADİS

E-Posta

05saliev05@gmail.com

İletişim:

0 348 814 26 66 dahili 1595

AKADEMİK GELİŞİM

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

Erciyes Üniversitesi İlahiyat fakültesi

2002

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2005

Doktora

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2016

Yrd. Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2017

Doç. Dr.

 

Prof. Dr.

AKADEMİK GÖREVLER

 

 

 

 

 

 

İDARİ GÖREVLER

YABANCI DİL BİLGİSİ

 

Rusça, Arapça

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

 

 

AKADEMİK İLGİLERİ

 

 

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

      I. Kitap

1-      .

     II. Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A.    Telif

1-       Rus Oryantalistlerin Hadis ve Sünnet İle İlgili Görüşleri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015 / 1, SAYI: 20.

2-       Rus Oryantalistlerin Vahiy ile İlgili GörüşleriGaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016, cilt: IV, sayı: 2, s. 189-206
Türkçe

  B. Çeviri

 

III. Kitap ve Tez Tanıtımı

1-       

MUHTELİF YAZILAR

SUNUMLAR VE ÇALIŞTAYLAR

1-       

ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL / MESLEKİ KURULUŞLAR

·          

ÖDÜLLER

·          

BİLGİSAYAR BECERİLERİ

·