Duyurular RSS

  • Duyuru Yok

 

İSLÂM SANATLARI VE TÂRİHİ BÖLÜMÜ


Bu bölüm İslâm dîninin doğuşundan günümüze kadar geçirdiği târihî süreci konu edinmekte ve İslâm târihinde meydana gelen belli başlı siyasi, sosyal, kültürel, edebi ve sanatsal olayları incelemektedir. İslâm öncesi Arap toplumu, İslâm’ın doğuşu, dört halîfe dönemi ve diğer Müslüman devletler ele alınmaktadır. Müslümanlar tarafından oluşturulan kurumlar ile bilim ve kültür geleneği de bu bölüm içinde araştırılmaktadır.

 


İslâm Sanatları ve Târihi Bölümü’nde yer alan anabilim dalları şunlardır:

 

 1 - Siyer-i Nebî ve İslâm Târihi Anabilim Dalı

 2 - Osmanlı Türkçesi ve İslâmî Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

 3 - İslâm Sanatları ve Dînî Mûsikî Anabilim Dalı

 

 

 

İslâm Sanatları ve Târihi Bölümü Öğretim Elemanları

 

1 - Dr. Öğr. Üyesi Osman CİDE - İslâm Sanatları ve Târihi Bölümü Başkan Vekîli, Siyer-i Nebî ve İslâm Târihi Anabilim Dalı Başkanı, İslâm Sanatları ve Dînî Mûsikî Anabilim Dalı Başkan Vekîli

2 - Öğr. Gör. Abdurrahman ŞENSÖZ - Osmanlı Türkçesi ve İslâmî Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı


Son Güncelleme: 2018-10-11 16:35:09
                                                                                                                                                                                                                             

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2019