SINAV UYGULAMA KURALLARI

                                                                                                          ,

1- Öğrencilerin sınavlarda, öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur.


2- Dersliklerde sınavın başlamasından 5 dakika sonra gelen öğrenciler, sınava alınmayacak gözetmenler tarafından dersin hocasına yönlendirilecektir.


3- Sınavların ilk 15 dakikasında dışarı çıkmak yasaktır.


4- Sınav esnasında öğrenciler oturdukları sıranın içinde ve üzerinde hiçbir şey bırakmayacaklardır. Bulundukları yerde bulunan yazılı her not kopya işlemine tabi tutulacaktır.


5- Sınav esnasında cep telefonu ile her ne sebeple olursa olsun meşgul olmak, kopya işlemine tabi tutulacaktır.


6- Sınav programında ilan edilen süreler, o sınav için tahsis edilmiş azami sürelerdir. Sınavda esas alınacak süre, dersin hocasının o sınav için takdir ettiği süredir.


7- Gözetmenler sınavların başlama ve bitiş saatlerini tahtaya yazacaklar, öğrenciler de bu sürelere uyacaklardır


8- Sınav esnasında gözetmenlere soru sorulması yasaktır.


9- Sınav görevlileri öğrencilerin oturma yerlerini değiştirmeye tam yetkilidir.


10- Sınav kâğıtlarına ad-soyad, numara vb. bilgilerin yazılması sorumluluğu öğrenciye aittir. İsimsiz ve numarasız kâğıtlar değerlendirilmeyecektir.


11- Öğrenciler sınav programında duyurulan salonlarda sınava gireceklerdir.


12- Öğrenci sınav kâğıdını bizzat teslim ederek salondan çıkmalıdır.


13- Sınavda kopya teşebbüsünde bulunan öğrenciler hakkında, gözetmenler kargaşaya meydan vermemek ve sınavın insicamını bozmamak için uyarıda bulunmadan tutanak tutmaya yetkilidir.


14- Sınavdan çıkan öğrencilerin koridorlarda beklemeleri ve konuşmaları yasaktır.
                                                     

                                                                                  DEKANLIK

 

 


                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2017