Bosna Sempozyum

 

  Üniversitemiz Öğretim Elemanlarından Doç. Dr. Halil ALDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Muharrem ŞAHİNER, Arş. Gör. Yusuf AĞKUŞ ve Arş. Gör. Abdullah ALTUNCU, 19-22 Mayıs 2017 tarihleri arasında Bosna-Hersek'in Sarajevo kentinde düzenlenen Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi(ICPESS)'ne katılmışlardır.

 

  

Doç. Dr. Halil ALDEMİR " Abdullah Bosnevi ve el-Keşf Ani'l-Emr fi Tefsiri Ahiri Sureti'l-Haşr" adlı Tefsir Risalesi" konulu bir sunum gerçekleştirmiştir. 

 

 

Yrd. Doç.Dr. Muharrem ŞAHİNER "Kierkegaard'da Varoluş ve Bir Paradoks Olarak İman" ve " Farabi'nin Varlık Hiyerarşisinde Yetkinlik Kavramı" konulu iki sunum gerçeklerştirmiştir.

 

 

Arş. Gör. Yusuf AĞKUŞ "Kur'an'da "İnsan" Kavramı Çerçevesinde Hitap-Muhatap İlişkisi" ve Arş. Gör. Abdullah ALTUNCU ile beraber "Yahudi Kutsal Metinlerinde ve Kur'an'da Şabat (Cumartesi) Yasakları ve Mesh Hadisesi" konulu iki sunum gerçekleştirmiştir.

 

 

Arş.Gör. Abdullah ALTUNCU ise "Yahudi Kutsal Metinlerinde ve Kur'an'da Şabat (Cumartesi) Yasakları ve Mesh Hadisesi" konusunda bir sunum gerçekleştirmiştir.

                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2017