Yaz okulunda açılacak dersler

Yaz okulunda açılması planlanan dersler...

 

DERSİN KODU    


DERSİN ADI


0801302


Kur'an Okuma ve Tecvid-VI

 

0801401


Kur'an Okuma ve Tecvid-VII

 

0801402


Kur'an Okuma ve Tecvid-VIII

 

0801068


Günümüz Kelam Problemleri


0801313


Kelam II


0801102


Kur'an Okuma ve Tecvid-II


0801202


Kur'an Okuma ve Tecvid-IV


0801304


Tefsir IV


                                                                                                                                                                                                                             

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2019