TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


Bu bölümde yer alan anabilim dalları, inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarına dair on dört asırlık İslam ilim ve kültür mirasını İslam’ın ana kaynaklarına dayanarak akademik bir anlayışla ele alır. Modern çağın bilgi ve teknolojik gelişmelerinden de yararlanarak güncel dini sorunlara çözümler üretmeye çalışır. Temel İslam Bilimleri Bölümü’nde şu anabilim dalları bulunmaktadır: 

  1. Tefsir 
  2. Hadis 
  3. Kelâm 
  4. İslam Hukuku 
  5. İslam Mezhepleri Tarihi 
  6. Tasavvuf 
  7. Arap Dili ve Belâğatı 
  8. Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi
Son Güncelleme: 2013-10-02 19:51:52
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2018