Duyurular RSS

  • Duyuru Yok

 

 

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

Felsefe, Sosyoloji, Mantık, Psikoloji ve Eğitim gibi beşerî bilimler ışığında din olgusunu araştıran Felsefe ve Din Bilimleri bölümü din ve inançların günümüze kadar geçirdikleri evreleri, insan-din ve insan-akıl ilişkisini, dînin bireysel ve toplumsal hayattaki yerini ve fonksiyonlarını, felsefî düşüncenin gelişimini, İslâm ve Batı düşüncesi arasındaki etkileşimi, doğru düşünmenin yöntem ve kurallarını, din eğitiminin târihini ve günümüz eğitim sistemindeki yerini ele alır.


Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Nedim ÖZ

 

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ALTUNCU

 

Son Güncelleme: 2021-05-03 11:32:31
                                                                                                                                                                                                                             

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2021