MİSYON


Din bilimleri ile ilgili en üst seviyede bilgi üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün, etik ve estetik değerleri hâiz, çağdaş bir eğitim-öğretim kültürü oluşturmak ve meslekî açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.

 


VİZYON


 

  • Dîni, ana kaynaklarına göre anlayan ve yorumlayan,


  • Yüzyılların oluşturduğu ilâhiyat ve ilim birikim ile insanlığın kazanımlarından faydalanarak kendi akademik geleneğini ortaya koyan,


  • İlim nâmusunu ve ahlâkî kaygıları her şeyin önüne alan,


  • Nesnelliği önemsemekle birlikte öznel yaklaşımları da tahlîl eden,


  • Bu toprakların kıymetini ve sâhip olduğu değerleri bilen,


  • Öğrenciler yetiştirmek ve alanında öncü bir fakülte olabilmektir.
Son Güncelleme: 2019-10-01 15:12:02
                                                                                                                                                                                                                             

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024