Disiplin Kurulu

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

 

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

FAKÜLTE DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

 

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Başkan

 

       Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU                                                      Prof. Dr. Osman TÜRER

                      Üye                                                                                 Üye

 

 

      Prof. Dr. Abdurrahman ÇETİN                                                     Doç. Dr. Nurşat BİÇER

                     Üye                                                                                   Üye

 

 

         Doç. Dr. Mustafa CİNOĞLU                                          Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARAKUŞ

                 Üye                                                  Üye   

 

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

 

Disiplin kurullarının teşekkülü:

 

Madde 53/E- (Ek: 2/12/2016 - 6764/32 md.) Yüksek Disiplin Kurulu Yükseköğretim Genel Kuruludur. Üniversite disiplin kurulu rektör dışındaki üniversite yönetim kurulu üyelerinden oluşur; kurula akademik olarak en kıdemli profesör üye başkanlık eder. Üniversite bağlı birimlerinin yönetim kurulları aynı zamanda disiplin kurulu olarak görev yapar. Bu birimlerin disiplin kurullarında dekan veya müdür yer alamaz. Bu durumda ilgili disiplin kuruluna kurul üyelerinden en yüksek unvanlı öğretim üyesi, en yüksek unvanlı öğretim üyesinin birden fazla olması halinde en kıdemli üye, öğretim üyesi bulunmaması halinde en kıdemli öğretim görevlisi başkanlık eder.

Son Güncelleme: 2020-04-09 18:56:24
                                                                                                                                                                                                                             

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2020