İç Kontrol

Genel Bilgiler

Fakültemiz 10 Ocak 2012 tarihinde 28169 nolu Resmi Gazetede yayımlanan karar ile kurulmuştur. Fakültemiz, daha önce Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünün 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında fakültemize bağlanması ile akademik kadrosu ve öğrencileriyle birlikte eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

 

1-Kontrol Ortamı Standartları

      -İç Kontrol Komisyonu

      -Kalite Komitesi

KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük

         -Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

         -Misyon-Vizyon

         -Teşkilat Yapısı 

         -Hassas Görevler

         -Personel Görev Dağılımı 

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performansı

         -Performans Değerlendirme Formu

KOS4- Yetki Devri

         -Yetki Devri Formu


2-Risk Değerlendirme

RDS1- Planlama ve Programlama       

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

          -Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

          -Kurum Risk Haritası

          -Risk Puan Tablosu

          -Risk Eylem Planı Tablosu

          -Risk Profili Tablosu 

          -Risk Eylem Planı Çalışma Grubu

          -Risk Envanteri (Kütüğü) Tablosu


3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

         -Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

         -Hizmet Envanteri

        -Hizmet Standardı

        -İş Akış Şemaları   

KFS3- Görevlerin Ayrılığı

        -Görevlerin Ayrılığı 

KFS4- Hiyerarşik Kontroller

        -Hiyerarşik Kontroller

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği       

         -Görev Tanımları

         -Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

         -Erişim-Yetki Taahütnamesi


4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri 

BİS1- Bilgi ve İletişim

        -Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama ve Birim Faaliyetleri

      -2012 Faaliyet Raporu

      -2013 Faaliyet Raporu

      -2014 Faaliyet Raporu

      -2015 Faaliyet Raporu

      -2016 Faaliyet Raporu

      -2017 Faaliyet Raporu

      -2018 Faaliyet Raporu

        -2019 Faaliyet Raporu

      -2020 Faaliyet Raporu

      -2021 Faaliyet Raporu

      -2022 Faaliyet Raporu

      -2023 Faaliyet Raporu


BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi

BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

         -Personel Öneri Formu

         -Şikayet Dilekçesi

         -Tutanak


5- İzleme

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

İS2- İç Denetim

        -İç Kontrol Değerlendirme Formu

Son Güncelleme: 2024-06-05 16:32:58
                                                                                                                                                                                                                             

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024