KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

FAKÜLTE KURULU

 

Başkan

Prof. Dr. Halil ALDEMİR


Üyeler

Doç. Dr. Hüseyin BAYSA

Doç. Dr. Ömer CİDE

Doç. Dr. Abdullah ALTUNCU

Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin AÇIKALIN

Dr. Öğr. Üyesi Osman ÜLKER

 


Raportör

Mustafa AVCI  (Fakülte Sekreteri)

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Fakülte Kurulu: Madde 17 –

a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu,dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır.

Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

b. Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

(1) Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak,

(2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

(3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Son Güncelleme: 2024-02-19 13:18:03
                                                                                                                                                                                                                             

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024