FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

Felsefe, Sosyoloji, Mantık, Psikoloji ve Eğitim gibi beşerî bilimler ışığında din olgusunu araştıran Felsefe ve Din Bilimleri bölümü din ve inançların günümüze kadar geçirdikleri evreleri, insan-din ve insan-akıl ilişkisini, dînin bireysel ve toplumsal hayattaki yerini ve fonksiyonlarını, felsefî düşüncenin gelişimini, İslâm ve Batı düşüncesi arasındaki etkileşimi, doğru düşünmenin yöntem ve kurallarını, din eğitiminin târihini ve günümüz eğitim sistemindeki yerini ele alır.

 


Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü şu anabilim ve bilim dallarından oluşmaktadır:

 

1 - Din Bilimleri Anabilim Dalı

1.A - Din Eğitimi Bilim Dalı

1.B - Din Psikolojisi Bilim Dalı

1.C - Din Sosyolojisi Bilim Dalı

1.D - Dinler Târihi Bilim Dalı

2 - İslâm Felsefesi Anabilim Dalı

2.A - İslâm Felsefesi Bilim Dalı

2.B - Din Felsefesi Bilim Dalı

 

 

 

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Elemanları

 

1 - Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARAKUŞ - Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Başkanı, İslâm Felsefesi Bilim Dalı

2 - Öğr. Gör. Ali GÜNGÖR - Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı, Din Eğitimi Bilim Dalı

3 - Prof. Dr. M. Doğan KARACOŞKUN - Din Psikolojisi Bilim Dalı

4 - Dr. Öğr. Üyesi Emad Gazi KANAAN - Din Eğitimi Bilim Dalı

5 - Dr. Öğr. Üyesi Muharrem ŞAHİNER - İslâm Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı, İslâm Felsefesi Bilim Dalı

6 - Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KINAĞ - İslâm Felsefesi Bilim Dalı

7 - Öğr. Gör. Nedim ÖZ - Din Sosyolojisi Bilim Dalı

8 - Arş. Gör. Osman ÜLKER - Din Sosyolojisi Bilim Dalı

9 - Arş. Gör. Abdullah ALTUNCU - Dinler Târihi Bilim Dalı

10 - Arş. Gör. Merve İZİN BADRIA - Din Felsefesi Bilim Dalı

11 - Arş. Gör. Sercan ÇAMLI - İslâm Felsefesi Bilim Dalı

12 - Arş. Gör. Hamîdullah GENÇ - Din Psikolojisi Bilim Dalı

Son Güncelleme: 2019-03-05 18:40:28
                                                                                                                                                                                                                             

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2019