FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


Felsefe, sosyoloji, mantık, psikoloji ve eğitim gibi beşeri bilimler ışığında din olgusunu araştıran Felsefe ve Din Bilimleri bölümü din ve inançların günümüze kadar geçirdikleri evreleri, insan-din ve insan-akıl ilişkisini, dinin bireysel ve toplumsal hayattaki yerini ve fonksiyonlarını, felsefi düşüncenin gelişimini, İslam ve Batı düşüncesi arasındaki etkileşimi, doğru düşünmenin yöntem ve kurallarını, din eğitiminin tarihini ve günümüz eğitim sistemindeki yerini ele alır.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü şu ana bilim dallarından oluşmaktadır:

1.  Din Eğitimi

2.  Din Felsefesi

3.  Din Psikolojisi

4.  Din Sosyolojisi

5.  Dinler Tarihi

6.  Felsefe Tarihi

7.  İslam Felsefesi

8.  Mantık

Son Güncelleme: 2018-04-18 10:08:40
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2018