İSLÂM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ


Bu bölüm İslâm dîninin doğuşundan günümüze kadar geçirdiği târihî süreci konu edinmekte ve İslâm târihinde meydana gelen belli başlı siyasi, sosyal, kültürel, edebi ve sanatsal olayları incelemektedir. İslâm öncesi Arap toplumu, İslâm’ın doğuşu, dört halîfe dönemi ve diğer Müslüman devletler ele alınmaktadır. Müslümanlar tarafından oluşturulan kurumlar ile bilim ve kültür geleneği de bu bölüm içinde araştırılmaktadır.

 

 

 

 

 

 


Son Güncelleme: 2020-03-02 17:23:13
                                                                                                                                                                                                                             

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2020