Cumhuriyet Dönemi İslami İlimler Uluslararası e-Sempozyumumuz

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nce tertip ettiğimiz "Cumhuriyet Dönemi İslami İlimler Uluslararası
e-Sempozyumu" 14-15 Kasım 2022'de başarıyla gerçekleştirildi. Rektör Yardımcımız ve Fakülte Dekanımız
Prof. Dr. Halil Aldemir Hocamızın açılış konuşmalarıyla başlayan sempozyuma 48 tebliğci
bildirileriyle katılım sağladı. Zoom programı üzerinden gerçekleştirilen sempozyum eş zamanlı
şekilde Youtube platformu üzerinden de canlı yayınlandı.
Sempozyum kayıtlarını Üniversitemizin Youtube kanalından izleyebilirsiniz:

www.youtube.com/c/Kilis7Aral%C4%B1kUniversity/streams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022