Seçmeli Ders Grupları

Ders seçimi aşağıdaki listeye göre yapılmalıdır. 

İlahiyat Fakiltesi 1. Sınıf Birinci öğretim Seçmeli Ders grupları

Grup 1

0801002

  Hüsn-i Hat (Doç. Dr. Emrullah FATİŞ)

S

   2

0

2

3

0801005

Modern Arapça Metinleri I (Okt.Yasemin CENGİZ)

S

   2

0

2

3

0801001

İslam Ahlakı Prof. Dr. Osman TÜRER

S

2

0

2

3

 

 

 

İlahiyat Fakiltesi 1. Sınıf İkinci öğretim Seçmeli Ders grupları

Grup 1

0801002

  Hüsn-i Hat (Doç. Dr. Emrullah FATİŞ)

S

   2

0

2

3

 

 

 

İlahiyat Fakiltesi 3. Sınıf Birinci öğretim A Şubesi Seçmeli Ders grupları

Grup I

İLHS002

Klasik Kur’an İlimleri Metinleri

 

   2

0

2

3

Doç. Dr. Halil ALDEMİR 

İF 

İLHS005

Klasik Kelam Metinleri

 

   2

0

2

3

Doç. Dr. Emrullah FATİŞ

İF

 

Grup II

İLHS004

Osmanlıca Tasavvufi Metinler

 

   2

0

2

3

Prof. Dr. Osman TÜRER

İF

 

Grup III

İLHS003

Hadis Tespit ve Tenkit Yöntemi

 

   2

0

2

3

Yrd. Doç. Sultanbeg ALİEV

İF 

İLHS042

Yaygın Din Eğitimi

 

2

0

2

3

Öğr. Ali GÜNGÖR

İF

 

İlahiyat Fakiltesi 3. Sınıf Birinci öğretim B Şubesi Seçmeli Ders grupları

Grup I

İLHS002

Klasik Kur’an İlimleri Metinleri

 

   2

0

2

3

Doç. Dr. Halil ALDEMİR 

İF 

İLHS005

Klasik Kelam Metinleri

 

   2

0

2

3

Doç. Dr. Emrullah FATİŞ

İF

 

Grup II

İLHS004

Osmanlıca Tasavvufi Metinler

 

   2

0

2

3

Prof. Dr. Osman TÜRER

İF

 

Grup III

İLHS003

Hadis Tespit ve Tenkit Yöntemi

 

   2

0

2

3

Yrd. Doç. Sultanbeg ALİEV

İF 

İLHS042

Yaygın Din Eğitimi

 

2

0

2

3

Öğr. Ali GÜNGÖR

İF

 

 

 

İlahiyat Fakiltesi 3. Sınıf İkinci öğretim  Seçmeli Ders Grupları

Grup I

İLHS002

Klasik Kur’an İlimleri Metinleri

 

   2

0

2

3

Doç. Dr. Halil ALDEMİR 

İF 

İLHS005

Klasik Kelam Metinleri

 

   2

0

2

3

Doç. Dr. Emrullah FATİŞ

İF

 

Grup II

İLHS004

Osmanlıca Tasavvufi Metinler

 

   2

0

2

3

Prof. Dr. Osman TÜRER

İF

İLHS042

Yaygın Din Eğitimi

 

2

0

2

3

Öğr. Ali GÜNGÖR

İF

 

Grup III

İLHS003

Hadis Tespit ve Tenkit Yöntemi

 

   2

0

2

3

Yrd. Doç. Sultanbeg ALİEV

İF 

 

 

 

İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf Birinci öğretim A Şubesi Seçmeli Ders grupları

Birinci Grup

İLHS035

Din-Ahlak İlişkileri

S

   2

0

2

3

Doç. Dr. Emrullah FATİŞ

İF

İLHS024

Günümüz Fıkıh Problemleri

S

   2

0

2

3

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BAYSA

İF

 

İkinci Grup

İLHS038

Maturîdi Kelamı

 

   2

0

2

3

Doç. Dr. Emrullah FATİŞ

İF 

İLHS022

Dini Kavramların Felsefî Yorumları

S

   2

0

2

3

Yrd. Doç. Dr. Muharrem ŞAHİNER

İF

 

Üçüncü Grup

İLHS025

Hadis Tenkit Yöntemi

S

   2

0

2

3

Yrd. Doç. Dr.  Sultanbeg ALİEV

İF

İLHS028

Mesleki Rehberlik -I

S

2

0

2

3

Öğr. Gör Ali GÜNGÖR

İF

 

Dördüncü Grup

İLHS021

Arapça Modern Metinler-I

S

   2

0

2

3

Okutman Yasemin CENGİZ

İF

İLHS036

Dini Gelişim ve Öğrenme

S

2

0

2

3

Öğr. Gör Ali GÜNGÖR

İF

 

 

İlahiyat Fakiltesi 4. Sınıf İkinci öğretim A Şubesi Seçmeli Ders grupları

Birinci Grup

İLHS022

Dini Kavramların Felsefî Yorumları

S

   2

0

2

3

Yrd. Doç. Dr. Muharrem ŞAHİNER

İF

 

İkinci Grup

İLHS038

Maturîdi Kelamı

 

   2

0

2

3

Doç. Dr. Emrullah FATİŞ

İF

İLHS027

Tarih Usul ve Tenkidi

S

   2

0

2

3

Yrd. Doç. Dr. Ömer CİDE

İF

 

Üçüncü Grup

İLHS028

Mesleki Rehberlik-I

S

   2

0

2

3

Öğr. Gör Ali GÜNGÖR

İF

 

Dördüncü Grup

İLHS025

Hadis Tenkit Yöntemi

S

   2

0

2

3

Yrd. Doç. Dr. Sultanbeg ALİEV

İF

İLHS036

Dini Gelişim ve Öğrenme

S

   2

0

2

3

Öğr. Gör Ali GÜNGÖR

İF

 

                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2017