BAŞKAN

 Prof. Dr. Halil ALDEMİR


Üyeler

Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU

Prof. Dr. Osman TÜRER

Prof. Dr. Abdurrahman ÇETİN

 

Doç. Dr. Emrullah FATİŞ

Doç. Dr. Nurşat BİÇER

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARAKUŞ


RAPORTÖR

Mehmet UYAR (Fakülte Sekreteri)

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Fakülte Yönetim Kurulu: Madde 18 –

a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur. 

Fakülte yönetim kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır.

Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

b. Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

(1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

(2) Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,

(3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

(4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

(5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

(6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Son Güncelleme: 2020-03-13 11:12:22
                                                                                                                                                                                                                             

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2020